Винарска изба „Кономлади“ до Мелник

 

Винарска изба „Кономлади“  излиза на пазара 2011 година, но поколения назад виното се предлага като Домашно. Георги Петров, собственик и основател, създава гроздови масиви от 2002 до 2010 година и след това решава да затвори цикъла с производството на вино и изгражда със собствени средства Избата на изхода на с. Кономлади по посока Мелник. Лозовите масиви са около 50 дка., разделени на три сорта грозде – Широка мелнишка лоза, Мерло и Каберне. От тях се произвежда само по отделно съответното вино – Мелник, Мерло и Каберне.

Спазва се технологичен път, който позволява да излезе чисто вино от отглежданите сортове грозде, без добавяне на химични съставки.

Георги сподели в скромния разказ за себе си, лозята и избата, че най-важното е виното да се прави с любов!