Във връзка с регистрацията в сайта и впоследствие сключването на договор, „Моята Ферма“ – търговска марка собственост на „ОРК Консулт“ ООД събира лични данни относно вашите имена, адрес, и данни за контакт. В изпълнение на задълженията си по чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 Ви информираме, че:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай на въпроси, моля обърнете се към: privacy@myfarm.bg