Воден лук на сплит с. Пещерна

От тази седмица имаме воден лук на сплит. Водният лук от село Пещерна е изкючително сладък и сочен. Сплитовете са изработени от бял и червен лук.