В тази секция представяме резултати от изследвания, които ние правим, на продукти на фермери, с които работим, в независима лаборатория

ВНИМАНИЕ: Представените лабораторни резултати са валидни за продукти, които са доставени от „Моята Ферма“ ООД и носят единият от двата знака: 

За продукти на производители, предлагани от други търговци, не можем да гарантираме съответствие с показаните резултати. 

Производител Тип продукт Показател Метод на изпитване Резултат Норма Източник на нормата
Мандра „Козле“ Козе сирене Масленост ISO 2446:2008 21,00% мин. 20% http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf
Киселинност БДС 1111:1980 188 мин. 200
Водно съдържание БДС 1109:1989 55,85% макс. 54
Мандра „Кърнаре“ Биволско кисело мляко Масленост на сухото вещество ISO 3433:2008/IDF 222 35,12% мин. 43.75% http://i.dir.bg/bds/BDS_12_2010.pdf
Киселинност БДС 1111:1980 97 от 90 до 150
Водно съдържание БДС 1109:1989 88,06% макс. 84%
Лактобациликус Булгарикус БДС ISO 7889:2005 5,3.10^7 cfu/g 1,0.10^7
Стрептококус термофилус БДС ISO 7889:2005 9,5.10^8 cfu/g 1,0.10^8
Мандра „Глава“ Биволско кисело мляко Водно съдържание БДС 1109:1989 83,01% макс. 84% http://i.dir.bg/bds/BDS_12_2010.pdf
Масленост ГОСТ 5867:1990 7,10% min. 7%
Киселинност БДС 1111:1980 129,34 от 90 до 150
Лактобациликус Булгарикус БДС ISO 7889:2005 6,3.10^8 1,0.10^7
Стрептококус термофилус БДС ISO 7889:2005 2,4.10^8 1,0.10^8
Биволско сирене Водно съдържание БДС 1109:1989 49.4% мин. 48% http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf
Масленост ГОСТ 5867:1990 36% мин. 23%
Киселинност БДС 1111:1980 210 мин. 200
Мандра „Велес“ Овче сирене Водно съдържание БДС 1109:1989 43,32% макс. 52 http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf
Масленост ГОСТ 5867:1990 30% мин. 23%
Киселинност БДС 1111:1980 274 мин. 200
Краве сирене Водно съдържание БДС 1109:1989 56,82% макс. 54 http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf
Масленост ГОСТ 5867:1990 17% мин. 20%
Киселинност БДС 1111:1980 208,18 мин. 200
Краве кашкавал Водно съдържание БДС 1109:1989 42,87% макс. 46% http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS%2014-2010.pdf
Масленост ГОСТ 5867:1990 28% мин. 25%
Киселинност БДС 1111:1980 95,56 http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
Мандра „Могила“, Годеч Краве кашкавал Киселинност БДС 1111:1980 58,6 http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
Масло Сухо Вещество БДС 1109:1989 89,70% мин. 80% http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Масленост на сухото вещество ISO 3433:2008/IDF 222 98,10% близо до 100%
Сирене Водно съдържание БДС 1109:1989 46,86% макс. 54 http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf
Мандра „Кърнаре“ Овче сирене Киселинност БДС 1111:1980 270 мин. 200 http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf
Водно съдържание БДС 1109:1989 48,41% макс. 52
Масленост на сухото вещество ISO 3433:2008/IDF 222 53,30% мин. 48%
Краве кисело мляко Водно съдържание БДС 1109:1989 87,71% макс. 88.2% http://i.dir.bg/bds/BDS_12_2010.pdf
Масленост на сухото вещество ISO 3433:2008/IDF 222 28,48% мин. 30%
Киселинност БДС 1111:1980 122,2 от 90 до 150
Лактобациликус Булгарикус БДС ISO 7889:2005 1,1.10^9 1,0.10^7
Стрептококус термофилус БДС ISO 7889:2005 2,1.10^8 1,0.10^8
Мандра „Забърдо“ Краве кашкавал Киселинност БДС 1111:1980 76 http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
Водно съдържание БДС 1109:1989 42,29% макс. 46% http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS%2014-2010.pdf
Масленост ISO 2446:2008 >40 мин. 25%
Краве сирене Киселинност БДС 1111:1980 130 мин. 200 http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf
Водно съдържание БДС 1109:1989 53,20% макс. 54
Масленост ISO 2446:2008 38% мин. 20%
Овчи кашкавал Киселинност БДС 1111:1980 58 http://aktivnipotrebiteli.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
Водно съдържание БДС 1109:1989 37,36% макс. 42% http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS%2014-2010.pdf
Масленост ISO 2446:2008 38,50% мин. 29%
Овче сирене Киселинност БДС 1111:1980 81,3 мин. 200 http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf
Водно съдържание БДС 1109:1989 57,88% макс. 52
Масленост на сухото вещество ISO 3433:2008/IDF 222 54,60% мин. 48%
Ентеробактерии ISO 21528-2:2004 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Мандра Екопродукт 2003, Хисаря Краве сирене Киселинност БДС 1111:1980 200 мин. 200 http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/prBDS_15.pdf
Водно съдържание БДС 1109:1989 50% макс. 54
Масленост ISO 2446:2008 39% мин. 20%
Кисело мляко краве Киселинност БДС 1111:1980 79,8 от 90 до 150 http://i.dir.bg/bds/BDS_12_2010.pdf
Водно съдържание БДС 1109:1989 68,94% макс. 88.2%
Масленост ISO 2446:2008 3,80% мин. 3.6%
Лактобациликус Булгарикус БДС ISO 7889:2005 3,0.10^7 1,0.10^7
Стрептококус термофилус БДС ISO 7889:2005 8,5.10^6 1,0.10^8
Велчо, Гурково Прясно мляко непастьоризирано Масленост ISO 2446:2008 2,80% 1%-4%  
Плътност БДС 1110:1973 1,029 g/l мин. 1,028
Птицеферма Славяново Яйца кокоши Салмонелни бактерии БДС EN ISO 6579:2005 не се установяват
в 25g (n1-n5)
Старият месар Наденица с бекон и кашкавал Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Салмонелни бактерии БДС EN ISO 6579:2005 не се установяват
в 25 g
Луканка Амоняк по Неслер БДС 14593:1978 положителна
Сероводород БДС 1323:1975 отрицателно
Салмонелни бактерии БДС EN ISO 6579:2005 не се установяват в 25 g
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2005 не се установяват в 25 g
Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833:2004 4.10^5
Луканка за деца Амоняк по Неслер БДС 14593:1978 отрицателно
Сероводород БДС 1323:1975 отрицателно
Салмонелни бактерии БДС EN ISO 6579:2005 не се установяват в 25 g
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2005 не се установяват в 25 g
Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833:2004 4,5.10^5
Бабек Амоняк по Неслер БДС 14593:1978 слабо положително
Сероводород БДС 1323:1975 отрицателно
Салмонелни бактерии БДС EN ISO 6579:2005 не се установяват в 25 g
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:2005 не се установяват в 25 g
Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833:2004 3,0.10^3
Птицеферма –
Горна Митрополия
Пиле охладено Белтък БДС 9374:1982 20%
Водно съдържание БДС 5712:1974 73,87% 75% http://etilena.info/med/hy/u0027.html
Общо съдържание на вода Наредба 32, Приложение 6, 7, 8 1193 макс. 1220,95
Хлориди БДС 7168:1993 0,48%
Мазнини БДС 8549:1992 15,64% от 4% до 30% http://etilena.info/med/hy/u0027.html
Амоняк по Неслер БДС 14593:1978 отрицателно
Сероводород БДС 1323:1975 отрицателно
Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^2 cfu/g * виж в края на таблицата
Салмонелни бактерии БДС EN ISO 6579:2005 не се установяват
в 25 g
Нитрити
(натриев нитрит)
БДС EN ISO 12014-3:2005 <0,01 mg/kg * виж в края на таблицата
Мистър Мармалад Шипков мармалад pH БДС 11688:1993 3,76 http://www.zemianazaem.com/archives/387
Сухо Вещество БДС EN 12145:2000 62,33% мин. 60% http://old.mi.government.bg/norm/nar.html?id=86895
Термостатна проба БДС 6916:1987 не се установяват бомбаж, хлопаж и вибриращи капаци и други дефекти
Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни организми БДС 6916:1987 не се установяват
в 1 g
Мезофилни анаеробни организми БДС 6916:1987 не се установяват
в 1 g
Плесени БДС 6916:1987 0/1 g
Дрожди БДС 6916:1987 0/1 g
Николай, с. Мерданя Червено цвекло Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Пиперки Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Стоян, с. Равно поле Моркови Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Ябълки Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Йорданка, с. Белопопци Пиперки Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Краставици Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Иван, с. Студена Карфьол Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Морков Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Картофи Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
с. Хотово Домат Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
Патладжан Ешерихия коли ISO 16649-2:2001 <1.10^1 cfu/g * виж в края на таблицата
* Когато има знак „По-малко“ , в случая <1.10^1 cfu/g и <1.10^2 cfu/g, изначава, че няма, но по закон трябва да се пишат цифри, а не с думи „няма“