24 май – Ден на българската просвета и култура

Ден на българската просвета и култура

Честит ден на Славянската писменост и култура. Знанието е сила, използвайте го, за да направим света още по – красив!

24 май е един от най – светлите български национални празници. На тази дата честваме Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Според църковния календар денят на Св. Св. Кирил и Методий, създали глаголицата, която е и славянската писменост, се чества на 11 май. Със създаванетона глаголицата се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело на Кирил и Методий. То е високо хуманно, демократично, всеславянско, служещо на идеята за равенство на всички духовни области и бива продължено от техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава. Те създали по – лесни за изписване букви и тази азбука била наречена кирилица в чест на Кирил. На кирилица се пише не само в България, а и в Русия, Украйна, Македония, Сърбия, Монголия и др. Кирилицата била създадена края на 9 век и е включвала 24 букви от гръцката азбука. Към тях са били добавени още няколко букви, които отразявали спецификата на българската реч. Кирилицата и глаголицата се ползвали дълго време заедно. На глаголица се пишели църковните книги, а на кирилица светските.

24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света – празник на писмеността, културата и просветата.