Св. св. Кирил и Методий

Св. св. Кирил и Методий

Славянските първоучители – братята Кирил и Методий, са канонизирани като светци от Българската православна църква, заради превода и популяризирането на църковни книги на славянски език и разпространението на християнството сред славяните.

На 11 май имен ден празнуват Кирил – което означава господарски, Кирила, Кирилка, Керана, Кирко, Киро, Кирчо, Киряк, Методий – изследващ.

Кирил и Методий са считани за равноапостоли. Почитани са от православната църква като едни от светите Седмочисленици.

На името Кирил е наречена, създадената по късно, азбука, която става основна за всички славянски народи – “ кирилица“.

Св. Методий е по – големият брат – роден 810г., а Св. Константин е роден 827г. и чак в края на живота си приема името Кирил.

Константин – Кирил Философ създава първата българска азбука – глаголицата. С нея се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело на Св. св. Кирил и Методий.